top of page

10 years of Estate Cafe

เอสเตท คาเฟ่ เสิร์ฟกาแฟพร้อมโอกาสอสังหาฯ

ร้านกาแฟที่ไม่ได้เสิร์ฟแค่กาแฟ

เลื่อนลงเพื่ออ่านต่อ

DVP confirmed Broker Importance

ดาร์วิดยืนยันนายหน้าอสังหาฯ มีความสำคัญในการซื้อ-ขายบ้านมือ 2

เผยลูกค้าหันมาสนใจซื้อทรัพย์ NPA เพราะได้เปรียบด้านราคาและทำเล


นางดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าไปมีบทบาทในการซื้อ-ขายบ้านมือสองมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพดังกล่าวทั้งนายหน้ารูปแบบองค์กรและนายหน้าอิสระได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองในทุกด้าน เช่น การพัฒนาทักษะด้านการให้บริการลูกค้าและเพิ่มเติมความรู้ในการทำงาน โดยเข้าการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับนายหน้าอสังหาฯ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะได้รับการปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจนี้ดีขึ้นและทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการให้บริการลูกค้าของดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น เพราะได้เน้นเรื่องการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย ภายใต้จรรยาบรรณที่กำหนดโดยสมาคมนายหน้าฯ


นอกจากนี้แล้วดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้ยังได้จัดการอบรมพนักงานทั้งฝ่ายขายและฝ่ายอื่น ๆ ที่ต้องทำหน้าที่บริการลูกค้าให้มีความรู้และความเข้าใจหลักการทำงานในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เช่น การวิเคราะห์ทรัพย์แต่ละประเภท การศึกษาทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าไปทำการตลาด รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับลูกค้า เช่น ลูกค้าฝ่ายผู้ซื้อจะต้องแนะนำลูกค้าเรื่องการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินสด และการประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ส่วนลูกค้าฝ่ายผู้ขายนั้นบริษัทฯ จะเข้าไปทำหน้าที่ในการแนะนำด้านการปรับปรุงและดูแลทรัพย์ที่ต้องการขาย เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด และพร้อมที่จะพาผู้ซื้อเข้าชมได้ตลอดเวลา ฯลฯ


นางดรุณีกล่าวเพิ่มเติมว่า การทำหน้าที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพนั้น จะต้องให้บริการลูกค้าทั้ง 2 ฝ่ายอย่างครบวงจร เมื่อมีการตกลงราคาซื้อ-ขายกันแล้วนายหน้าจะต้องทำหน้าที่เรื่องนิติกรรม โดยพาลูกค้าไปโอนทรัพย์ที่สำนักงานที่ดิน ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความรู้เรื่องเงื่อนไขต่าง ๆ ในการโอนทรัพย์ รวมทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องจ่าย ซึ่งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีความรู้และความสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวกับลูกค้าได้ แม้ว่าที่ผ่านมาดาร์วิดฯ จะเน้นทำการขายทรัพย์จากการประมูล รวมทั้งทรัพย์จากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่าง ๆ แต่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การทำงานเช่นเดียวกับการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากทรัพย์ NPA ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ต้องปรับปรุงก่อนขาย เพราะไม่ได้อยู่อาศัยเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องเจรจากับเจ้าของทรัพย์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้พร้อมขาย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการขายทรัพย์ให้กับองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากมีความพร้อมในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น การทำการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพย์ก่อนขายที่สำคัญผู้บริโภคที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสองหันมาสนใจซื้อทรัพย์ NPA มากขึ้น เพราะมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง และราคายังอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์ทั่วไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 081-191-6779

Email: prboomcompany@gmail.com

บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

โทรศัพท์ 0-2282-2140 www.darvidproperty.com


 

เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 17:52 น.

โดย: กรุงเทพธุรกิจ

อ่านโพสต์ต้นฉบับได้ ที่นี่

ปรับเนื้อหาโดย Estate Cafe

bottom of page